หน้า 1 จากทั้งหมด 1

บริโภค ลูกอมก้านเรืองแสง อันตราย อาจถึงขั้นเสียชีวิต

โพสต์โพสต์แล้ว: ศุกร์ ก.ค. 09, 2010 5:28 am
โดย admin
กระทรวงสาธารณสุข เตือน "ลูกอมก้านเรืองแสง" ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ หากบริโภคอาจถึงขั้นเสียชีวิต หลังพบระบาดในหลายพื้นที่ ...

สำนัก งานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เตือนผู้ปกครองเฝ้าระวังการซื้อขนมของบุตรหลานให้มากขึ้น หลังพบร้านค้าหลายแห่งมีการจำหน่ายลูกอมก้านเรืองแสง ซึ่งอาจได้รับสารปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต พร้อมแนะควรเลือกซื้อขนมที่มีฉลากภาษาไทยรวมถึงต้องมีเครื่องหมาย อย.

เมื่อ วันที่ 12 ธ.ค. นายฉลอง อัครชิโนเรศ นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ว่ามีการจำหน่ายลูกอมก้านเรืองแสงในเขตจังหวัดแพร่ ซึ่งก้านของลูกอมดังกล่าวจะมีลักษณะเรืองแสงได้เมื่อมีการหัก โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าฉลากของลูกอมดังกล่าวไม่มีข้อความภาษาไทย ไม่มีข้อมูลการอนุญาตให้ผลิตหรือนำเข้า ตลอดจนไม่มีเลข อย. จึงเกรงว่าหากเด็กได้มีการซื้อนำไปบริโภคอาจได้รับอันตรายได้

ดัง นั้นผู้ปกครองควรแนะนำบุตรหลานให้ระวังการซื้อขนมให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่าซื้อขนมที่มีสีฉูดฉาด หรือบรรจุในภาชนะที่แปลก ดูน่าสนใจมาบริโภคเด็ดขาดและควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ ผ่านการสังเกตที่ฉลากว่าต้องมีภาษาไทย มีเครื่องหมาย อย.ที่มีเลขสารบบอาหาร 13 หลัก รวมถึงวันหมดอายุและฉลากโภชนาการ ซึ่งจะช่วยให้ได้สินค้าที่มีประโยชน์คุ้มค่า

สำหรับสารเรืองแสงหรือ สารฟลูออเรสเซนซ์ส่วนใหญ่มักใช้ในอุตสาหกรรม อาทิเช่น ใช้ฉาบบนหลอดไฟฟ้า วาวแสงหลอดภาพโทรทัศน์ ใช้ในงานพิมพ์กระดาษ หรือแม้แต่ใช้เติมในผงซักฟอกเพื่อให้ผ้าดูขาวสว่าง มีสีสดขึ้น โดยสารดังกล่าวเป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กไม่สามารถย่อยสลายได้ หากปนเปื้อนในอาหารและมีการนำไปรับประทานอาจทำให้ตกค้างในร่างกายเป็น อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต ทั้งนี้ หากผู้บริโภคพบการจำหน่ายอาหารที่ไม่ปลอดภัยในพื้นที่ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สถานีอนามัยใกล้บ้าน หรือที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โทร.054-409-146-7 ในวันเวลาราชการ

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์